Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych
ul. A. Pawińskiego 5a
02 - 106 Warszawa

tel. +48 22 592 34 50
fax. +48 22 658 47 33

e-mail: sekretariat@ckppip.edu.pl

Tel. kom. 887 50 10 20


stanowisko

imię nazwisko

telefon

Kierownik projektu

Elżbieta Dudek

22 592 34 64
887 50 10 30

Asystent ds. finansowych

Joanna Siekierska

22 592 34 59

Stanowisko ds. monitorowania i sprawozdawczości

Ewa Kiryłowicz

22 592 34 54

Stanowisko ds. promocji

Beata Szlendak

22 592 34 57

Stanowisko ds. koordynowania nadzorami

Maria Przyszlak

22 592 34 62

Komisja przetargowa

Małgorzata Olszewska
Janina Krawczyk
Elżbieta Dudek
Jacek Chojnacki

22 592 34 52
22 592 34 56