O projekcie

Centrum informuje, że w dniu 31 lipca 2013r. Minister Zdrowia wydał Decyzję w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn.: „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa” - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

INFORMACJA O PROJEKCIE


PROJEKT SYSTEMOWY
„Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa”

BENEFICJENT SYSTEMOWY
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
ul. A Pawińskiego 5a,
02-105 Warszawa
www.ckppip.edu.pl

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OKRES REALIZACJI
Projekt będzie realizowany do dnia 30.06.2015r.

CEL GŁÓWNY
Poprawa jakości opieki pielęgniarskiej nad osobami starszymi poprzez organizację kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego

UCZESTNICY PROJEKTU
4800 pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających aktualne zatrudnienie w zawodzie, którzy będą uczestniczyć w kursie realizowanym na podstawie programu kształcenia opracowanego w ramach Projektu. Kursy będą przeprowadzane przez uprawnione podmioty wyłaniane w trybie zamówień publicznych i będą bezpłatne dla uczestniczących w nich osób.

ZASIĘG PROJEKTU
Obszar całej Polski